I 1989 kjøpte seks menn, med Magne Johansen i spissen, et konkursbo på Salsbruket. Med verkstedet fra et utbrent sliperi og seks mann med mekanisk bakgrunn så Havbruk Service AS dagens lys.

Det var ikke et eneste rør å se på verkstedegulvet de første årene. Oppdrettsnæringa hadde sett lysere tider og gjengen på Havbruk Service måtte i flere år ta på seg alt av anleggsarbeid, dambygging og andre rariteter.

– Det er denne allsidigheten som mer enn noe annet har preget utviklingen i bedriften. Evnen til å gripe muligheter og se løsninger har vært avgjørende for at vi kunne holde det gående i tøffe oppstartsår. Denne kulturen lever i oss også i dag, og det vet jeg at kundene våre setter pris på, sier Magne.

Etter å ha vært innom både produksjon av merder og flytehytter gikk det oppover for Havbruk Service AS. I dag driver bedriften primært med røropplegg og rørsveising for kommuner og havbruksnæringa og verkstedgulvet på Salsbruket er fylt til enhver tid.

2013 overtok Magnes sønn, Per Morten, roret som daglig leder. Bedriften teller i dag 8 ansatte og utgjør med det den største arbeidsplassen på Salsbruket. Å utgjøre noe for lokalsamfunnet har vært viktig for Havbruk Service hele veien, og hver gang noen spør om å kjøpe opp bedriften får de klart svar:

– Vi skal være på Salsbruket, noe annet er det ikke snakk om. Salsbruket er et samfunn med en sterk og stolt industrihistorie, og det bærer også arbeidsstokken preg av. I dag ligger Salsbruket midt i smørøyet i en av Norges største og viktigste havbruksregioner. Vi inspireres og lærer av våre omgivelser. Det er den samlede kunnskapen fra historien, våre kunder og egne ansatte som er det viktigste verktøyet for oss. Derfor ser vi lyst på framtida, sier Per Morten.