Vekstkurven peker oppover for Havbruk Service. I disse dager fullføres vårt siste prosjekt for Mowi Bessaker.

Helt siden mai har vi stått på for å levere nye vannledninger til settefiskanlegget i Roan. Presisjon og kvalitet i alle ledd er som vanlig avgjørende når vi leverer rørsystemer. Dimensjoner og design har mye å si for soliditeten og levedyktigheten til et anlegg.

Dimensjonene er store når rørsveiserne på «Bruket» leverer tre nye inntaksledninger til anlegget, som hver måler 400 meter. To ledninger har en diameter på 710 millimeter, mens den siste måler hele 800 millimeter.

Et merkeår for Havbruk Service
2019 har så langt vært et godt og spennende år for Havbruk Service. I 1989 startet vi opp i verkstedet som stod igjen etter brannen i tresliperiet på. 30-årsdagen ble markert med en åpen industridag, hvor vi også innviet våre nye lokaler.

Tre tiår etter den beskjedne oppstarten peker vekstkurven oppover. Staben har vokst og i nye, romslige og moderne lokaler skal vi videreutvikle vårt tjenestespekter. Vi har jevnlige leveranser både i og utenfor regionen, og er stadig på jakt etter nye og spennende oppdrag for landets havbruksaktører.

Ta kontakt med oss om du har et oppdrag du trenger kvalifiserte og dyktige rørsveisere til.

Under: Dimensjonene er store når industri-rørleggerne fra “Bruket” monterer nye rørsystemer til Mowis settefiskanlegg i Roan.